TG - Toman Group

Vítame vás na stránkach TG - Toman Group spol. s r.o.


Spoločnosť TG - Toman group spol. s r.o. bola založená 15.11.2011 ako výsledok živnostenského podnikania fyzických osôb /Viliam Toman Eltom od r. 1995, Viliam Toman od r. 2001/.
Predmet spoločnosti TG - Toman Group spol. s r.o. spočíva najmä v ponuke komplexných technologických riešení na základe požiadavky zákazníka. V súvislosti s tým sa zaoberá poradenskou, montážnou, inštalačnou a servisnou činnosťou so zameraním predovšetkým na väčšie či menšie technologické celky.

V závislosti od povahy projektu je naša spoločnosť schopná zabezpečiť ucelenú realizáciu projektu vrátane návrhu, výkresovej dokumentácie, dodania zariadení spolu s požadovanými manuálmi, certifikátmi a revíznymi správami v slovenskom jazyku, výroby a dopravy na miesto realizácie, montáže, záručného a pozáručného servisu vrátane opráv a dodania náhradných dielov z vlastných zdrojov, popr. prostredníctvom našich zmluvných partnerov.

poradenská činnosť
revízie elektrických zariadení inštalačné a montážne práce
servis a údžba
softvérové vybavenie produkty
grafika

kontaktné údaje

telefón
    +421 948 299 981
    +421 948 556 930

e-mail
   info@tomangroup.sk

   TG - Toman Group spol. s r.o.
   Viliam Toman
   A.Gwerkovej 28
   Bratislava 851 04

výpis z obchodného registra

TG - Toman Group spol. s r.o.
IČO: 46 422 471
DIČ: 2023376850
Vložka číslo: 77119/B
Konateľ: Viliam Toman


grafika