Kontakt

TG-Toman Group, spol. s r. o.

IČO: 46 422 471
Spoločnosť je zapísaná v
obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava, vložka číslo: 77119/B

Adresa

A. Gwerkovej 28, 851 04
Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefón

+421 903 299 981

E-mail

info@tomangroup.sk