Webová stránka v priebehu tvorby
Niektoré funkcie môžu byť zatiaľ nedostupné. ĎAKUJEME ZA STRPENIE.
Predošlé
Ďalšie

NOVINKY

Aktuálne informácie o dianí v našej spoločnosti.
Naše úspechy a nové spolupráce.

O NÁS

Profesionálny prístup
a roky skúseností.

Spoločnosť TG – Toman Group spol. s r.o. bola založená 15.11.2011 ako výsledok živnostenského podnikania fyzických osôb /Viliam Toman Eltom od r. 1995, Viliam Toman od r. 2001/. Predmet spoločnosti TG – Toman Group spol. s r.o. spočíva najmä v ponuke komplexných technologických riešení na základe požiadavky zákazníka. V súvislosti s tým sa zaoberá poradenskou, montážnou, inštalačnou a servisnou činnosťou so zameraním predovšetkým na väčšie či menšie technologické celky.

V závislosti od povahy projektu je naša spoločnosť schopná zabezpečiť ucelenú realizáciu projektu vrátane návrhu, výkresovej dokumentácie, dodania zariadení spolu s požadovanými manuálmi, certifikátmi a revíznymi správami v slovenskom jazyku, výroby a dopravy na miesto realizácie, montáže, záručného a pozáručného servisu vrátane opráv a dodania náhradných dielov z vlastných zdrojov, popr. prostredníctvom našich zmluvných partnerov.

KVALIFIKÁCIA

REFERENCIE

Inštalácia materiálových a vákuových vetiev, signálnych káblov a technológií pre podtlakovú dopravu, exteriérové silá.
IAC Group (Slovakia) s.r.o.
2017
Inštalácia materiálových a vákuových vetiev, signálnych káblov a technológií pre podtlakovú dopravu, rozvodov technickej vody a elektroinštalácie 400V.
AAH Plastics s.r.o.
2018
Inštalácia materiálových a vákuových vetiev, signálnych káblov.
Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o, Bánovce nad Bebravou
2011

PARTNERI